Lid Worden?

Proeftijd
Iedereen die lid wilt worden van Snowe krijgt zes weken proeftijd.  Bij de eerste sessie krijg je een stemtest/auditie.  De bedoeling is om de volgende te bepalen:

Welke stemsoort heb je?
Ben je een alt of een sopraan, een tenor of een bas? Onze dirigent moet weten bij welke stemgroep je hoort.

Heb je een muzikaal geheugen?
Kan je dingen nazingen wat de dirigent of pianist voor je speelt?

Kan je toon houden?
Het is belangrijk dat je redelijk toonvast kan zingen!

Tijdens de proeftijd wordt ook gekeken naar dans, regie en uitstraling en of je goed bij de groep past. De proeftijd geeft jou ook de kans om te kijken of dit iets is voor jou!

Contributie

De contributie voor Snowe bedraagt 20-, euro per maand, of 60- euro per kwartaal (240-, euro per jaar).   Je hoeft geen contributie te betalen tijdens de 6 weken proeftijd.

Het geld moet overgemaakt worden naar rekeningnummer: NL50 RABO 0169 2877 26 t.n.v. ‘’Snowe’’ onder vermelding van jou naam.

Als je niet in staat bent om jou contributie te kunnen betalen door omstandigheden, neem dan z.s.m. contact op met het bestuur.

Repetities
We repeteren dinsdag avond tussen 19:30 en 21:15 bij de Pauluskapel in Loosdrecht. We verwachten dat elke koorlid hun uiterste best doet om sowieso bij de repetitie aanwezig te zijn. 

Tijdig afmelden
Als je niet naar de repetitie kan komen vragen we dat je om je tijdig af te melden, als dat mogelijk is, zodat wij weten hoeveel koorleden we op een repetitie hebben.

Regelmatig Repetities missen?
Als je regelmatig niet bij de repetities bent zal je vaak dingen moeten inhalen. Daarnaast is het vervelend voor je collega koorleden want een koor is een team. Wanneer zich problemen voor doen in jou privéomstandigheden laat dit dan ook aan ons weten, zodat wij er rekening mee kunnen houden. Dat is geen probleem.

Als je te vaak niet bij de repetitie bent, komt er altijd een gesprek met de dirigent of een bestuurslid.

Bij regelmatig verzuim zijn er mogelijk sancties, zoals niet mogen meedoen bij optredens. In de ergste gevallen wordt het lidmaatschaap van het betreffende lid opgezegd worden.

Optredens
Samen zingen zoals bij Snowe is een teamsport. Iedereen heeft zijn rol en zonder iedereen mist de groep altijd iets (denk aan het voetbalteam zonder spits, keeper of verdedigers bv.).

We treden vrij regelmatig op dus we verwachten wel dat sommigen af en toe een optreden moeten missen i.v.m. werk, school, hun familie of ander verplichtingen. Dat kan natuurlijk wel maar we verwachten dat elke lid hun best te doet om zoveel optredens mogelijk te kunnen bijwonen. Je bent een lid van de club en dat vereist jouw volledige inzet.

Persoonlijke gegevens
Wij respecteren jouw privacy en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je met ons deelt. We gaan jou details nooit geven aan een derde partij, mits zij jouw toestemming hebben.

Jouw naam, foto’s en/of video’s kunnen soms gebruikt worden voor artikelen in kranten, recessies en andere publicaties over Snowe.

Lidmaatschap opzeggen

Als je Snowe wilt verlaten neem dan contact met het bestuur of Jacqui op.  Bij opzegging vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats voor het huidige kwartaal. Jouw folder en alle partituren en kostumeer blijven eigendom van Snowe en moeten terug gegeven worden.